Over Nelissen Grade

Historiek

NG image

1946 was het jaar dat Hervé Nelissen Grade het advocatenkantoor in Leuven oprichtte. Vanuit deze centrale ligging in België groeide ons onafhankelijke kantoor gestaag uit tot een dynamische associatie van advocaten die een volledige juridische service biedt aan particulieren, (inter)nationale bedrijven en overheden.

Die groei beperkte zich niet enkel tot het toenemen van het aantal advocaten tot het solide team dat we vandaag kennen. Het kantoor investeerde ook in grensoverschrijdende specialisaties en de ondersteuning van cliënteel in de buurlanden, voornamelijk Duitsland.

Het advocatenkantoor in Leuven is tot op vandaag het kloppende hart van onze associatie. Van hieruit staan we onze cliënten bij over heel het land én in alle landstalen. Steeds met een niet aflatende aandacht voor uw zaak.

NG image
NG image
NG image
NG image

Onze visie

De advocaten van Nelissen Grade stoelen zich in hun werk op de pijlers van deontologie, kennis, loyaliteit en traditie. Wij willen een allesomvattende dienstverlening aanbieden aan al onze cliënten. Onze advocaten werken daarom in gespecialiseerde teams per materie, die nauw met elkaar samenwerken.

De stipte en proactieve opvolging van de ontwikkelingen in elk rechtsgebied en de zoektocht naar vernieuwende oplossingen op maat in combinatie met onze jarenlange ervaring maken dat we vanuit een realistische en resultaatgerichte mentaliteit telkens opnieuw de beste service voor onze cliënten nastreven.

Niet in het minst worden deze doelstellingen behaald doordat we investeren in het opleiden van onze advocaten die vaak vanaf de aanvang van hun stage bij Nelissen Grade werken en ten volle alle kansen krijgen om intern door te groeien en zich verder te ontwikkelen.

Onze inspanningen werden in 2012 bekroond met de award Best Firm Flanders of the Year uitgereikt door de organisatie Belgian Legal Awards. De motivering van de jury voor de toekenning van deze award leest als een opsomming van waar we voor staan:
“(...) een sterk groeiend advocatenkantoor met sterke aanwezigheid in Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië, dat blijk gevend van professioneel management en met veel oog voor ethische waarden de jongste jaren heeft weten te zorgen voor baanbrekende uitspraken en bijdragen aan de doctrine en hierbij een goed evenwicht heeft gevonden tussen advies en gerechtelijke procedure”.