Nieuws

Materie
Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht Het verval van het recht tot sturen: Wat is de weerslag van een rijverbod op de verschillende categorieën van rijbewijzen in uw bezit? U bent vrachtwagenchauffeur en u begaat met uw gezinswagen een verkeersovertreding. U wordt voor deze overt... Lees meer Fiscaal recht De oorsprong van uw kapitaal ? Een onvermijdbare vraag. Het kluwen aan regelgeving, de nieuwe (fiscale) integriteitsbeleid en de financiële deontologie leiden erto... Lees meer Reisrecht Welke corona-gerelateerde informatie moet verstrekt worden bij de boeking van een pakketreis? Tijdens de coronapandemie is informatie over de aanwezigheid van het coronavirus op de reisbestemming en de... Lees meer Strafrecht & fraude Professionele verhuurders van auto’s – mogelijks niet langer derden te goeder trouw in geval van drugsmisdrijven Vermits daders van drugsgerelateerde feiten vaak gebruik maken van gehuurde wagens, heeft het Hof van Cassa... Lees meer Nalatenschappen Successieplanning hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn Na een overlijden kunnen er tal van moeilijkheden ontstaan bij de vereffening en verdeling van uw nalatensc... Lees meer Ondernemingsrecht Basisbankdienst voor ondernemingen mogelijk vanaf 1 mei Alvorens een onderneming kan deelnemen aan het economische verkeer, dient deze conform de wet te beschikken... Lees meer Reisrecht Het schijnt dat u organisator bent….: de inschrijving in het KBO register Meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Reiswet, blijkt dat het onderscheid tussen organisa... Lees meer Burgerlijk recht Coronawetgeving met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars Om tegemoet te komen aan de vraag van de vastgoedsector naar een oplossing voor de organisatie van algemene... Lees meer Reisrecht Het voorstel van de Europese Commissie inzake een ‘digitaal groen certificaat’ of een digitaal vaccinatiepaspoort Overeenkomstig artikel 5, §1, 6° van de Reiswet is de organisator verplicht de reiziger te informeren over ... Lees meer Ondernemingsrecht Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten Op 1 december 2020 trad de nieuwe regelgeving in werking aangaande onrechtmatige en verboden clausules in o... Lees meer Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht De territoriale werking van het verval van recht tot sturen Een van de mogelijke sancties die de strafrechter kan opleggen naar aanleiding van een verkeersmisdrijf is ... Lees meer Reisrecht Reizen tijdens COVID-19, code rood en de gevolgen voor de pakketreisovereenkomst Nu er stilaan weer nieuwe boekingen binnenlopen, rijst bij organisatoren de vraag hoe zij moeten omgaan met... Lees meer Intellectuele Eigendom, ICT en GDPR, Mediarecht Gegevensbeschermingsautoriteit heeft nu ook de eigenaars van bewakingscamera’s in haar vizier In een beslissing van haar geschillenkamer heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort ‘GBA... Lees meer Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht Overmacht en aansprakelijkheid in Coronatijden: rechtsvergelijking Benelux en Duitsland De COVID-19-pandemie heeft het juridische begrip ‘overmacht’ weer actueel gemaakt in (contractuele) aanspra... Lees meer Intellectuele Eigendom, ICT en GDPR, Mediarecht De juridische bescherming van creaties en uitvindingen van AI-machines 1. Inleiding Artificiële Intelligentie (AI) dringt, misschien zonder u het beseft, meer en meer door in ... Lees meer Intellectuele Eigendom, ICT en GDPR, Mediarecht De nieuwe wet tegen de niet-consensuele verspreiding van naaktbeelden zorgt voor een versterkte positie van het slachtoffer ‘Eveline’ heeft de laatste maanden voor behoorlijk wat opschudding gezorgd in het Vlaamse medialandschap. D... Lees meer Intellectuele Eigendom, ICT en GDPR, Mediarecht Liggen belangengroeperingen in de toekomst op de loer bij GDPR-overtredingen? Het zou wel eens goed kunnen dat de handhaving van de GDPR er binnenkort helemaal anders uitziet. Tot nu to... Lees meer Reisrecht Hoe zit dat nu juist met de tegoedbonnen voor pakketreizen? Pascal Nelissen Grade heeft, samen met Ilse Meyers (ABTO), een toelichting gegeven aan Travel Magazine omtr... Lees meer Burgerlijk recht Gevolgen van het coronavirus voor gerechtelijke procedures - UPDATE De door de overheid genomen maatregelen in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie hebben onverm... Lees meer Burgerlijk recht Maatregelen inzake mede-eigendom in de strijd tegen het coronavirus - UPDATE In de strijd tegen de Covid-19 pandemie werden in twee koninklijke besluiten van 9 april 2020 een aantal dr... Lees meer Vennootschapsrecht De organisatie van de algemene vergadering tijdens de coronacrisis De maatregelen van de Belgische overheid inzake social distancing zorgen voor grote uitdagingen voor de ven... Lees meer Reisrecht Hoe wapent u zich tegen het coronavirus? De tegoedbon als betaalalternatief bij annuleringen van pakketreizen De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de reissector. Daarom worden uitzonderlijke maatr... Lees meer Nalatenschappen Aangifte van nalatenschap in tijden van corona voor het Vlaamse Gewest U wordt de dag van vandaag geconfronteerd met een overlijden in de familie. Naast het rouwproces is er ook ... Lees meer Arbeids- & sociaal recht Corona – guidelines – bedienden Hypothese 1: Een werknemer – bediende wil liever thuis werken omdat hij schrik heeft voor besmetting. ... Lees meer Reisrecht Hoe wapent u zich tegen het coronavirus? De do’s en dont’s voor de reisorganisator en doorverkoper Het verspreiden van het coronavirus heeft belangrijke gevolgen voor de doorverkoper of organisator. 1. ... Lees meer Arbeids- & sociaal recht Hoe omgaan met het risico van het coronavirus op de werkvloer? De internationale pers, gesteund op de parallelle analyse van toonaangevende wetenschappers, kwalificeert h... Lees meer Burgerlijk recht Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling in appartementswetgeving Sinds 1 januari 2019 kon de vereniging van mede-eigenaars op grond van artikel 577-7,§1, 2°, h) van het Bur... Lees meer