NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Burgerlijk recht

Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling in appartementswetgeving

Sinds 1 januari 2019 kon de vereniging van mede-eigenaars op grond van artikel 577-7,§1, 2°, h) van het Burgerlijk Wetboek met vier vijfden meerderheid van de stemmen beslissen tot de volledige afbraak en/of heropbouw van een appartementsgebouw om redenen van hygiëne, veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Bovendien kon een mede-eigenaar alsdan onder bepaalde voorwaarden afstand doen van zijn kavel. Over de wettigheid en de concrete toepasbaarheid rezen in het verleden reeds ernstige vragen, zoals u reeds kon lezen in de bijdrage “Afbraak en heropbouw van appartementsgebouwen” in het magazine van de mede-eigendom ‘PropertyToday’.

Vandaag, 20 februari 2020, heeft het Grondwettelijk Hof deze nieuwe wetsbepaling evenwel in zijn geheel vernietigd. Het Grondwettelijk Hof was namelijk van oordeel dat de wetgever in die bepaling niet voldoende waarborgen voor het eigendomsrecht van de individuele mede-eigenaars had voorzien en volgde daarmee het standpunt van de verzoekende partij, bijgestaan door Advocatenassociatie Nelissen Grade.

Ingevolge de vernietiging van deze wetsbepaling, die retroactief geacht wordt nooit te hebben bestaan, is het dan ook duidelijk dat een beslissing tot volledige afbraak en/of heropbouw van een appartementsgebouw niet behoort tot de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars, maar het akkoord van iedere betrokken individuele mede-eigenaar vereist.

Voor meer informatie over de impact en praktische gevolgen van dit baanbrekende arrest van het Grondwettelijk Hof kunt u steeds vrijblijvend contact opnemen met mrs. Frederiek Baudoncq en Jan Stijns (frederiek.baudoncq@nelissengrade.com en jan.stijns@nelissengrade.com).