NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Arbeidsrecht en sociaal recht

Hoe omgaan met het risico van het coronavirus op de werkvloer?

De internationale pers, gesteund op de parallelle analyse van toonaangevende wetenschappers, kwalificeert het coronavirus als een pandemie waarvan de verspreiding, en alle risico’s hieraan verbonden, ook België affecteert.

Werkgevers in verschillende sectoren nemen maatregelen om haar werknemers op de werkvloer te beschermen...

1.
Kan een werkgever van haar werknemers verwachten dat zij transparant en eerlijk communiceren omtrent hun (vakantie)bezoek aan (buitenlandse) regio’s waarvan vandaag geweten is dat aldaar infectiehaarden en besmettingen aanwezig zijn?

Het is uiteraard de zorg van elke werkgever om te waken over de gezondheid en het welzijn van haar werknemers.

In deze context mag elke werkgever haar werknemers vragen om haar te informeren in geval van gemaakte/te maken uitstappen naar dergelijke (buitenlandse) risicogebieden.

Belangrijk is evenwel te weten dat een werkgever niet het recht heeft om in te grijpen op het private leven van haar werknemers die tot nog toe nog steeds de vrijheid genieten om te beslissen of zij al dan niet dergelijke (buitenlandse) risicogebieden wensen te bezoeken.


2.
Elke werkgever kan aan haar werknemers richtlijnen geven als preventie op de werkvloer tegen een besmetting van het coronavirus maar kan een werknemer enkel vragen om thuis te blijven indien deze uiterlijke kenmerken van ziekte of symptomen vertoont.

Een kennelijk gezonde werknemer het recht ontzeggen om in geval van twijfel omtrent diens gezondheid of na terugkomst uit een (buitenlands) risicogebied naar het bedrijf te komen werken, kan m.a.w. niet en dit ook rekening gehouden met artikel 20 van de arbeidsovereenkomstenwet hetzij m.a.w. de verplichting van de werkgever om werk te verschaffen overeenkomstig de wederzijds overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard kan de werkgever wel overeenkomen met een werknemer, die terugkomt van een (buitenlands) risicogebied, om gedurende een periode thuis te werken, zeker in geval deze faciliteit reeds eerder bestond of het voorwerp uitmaakte van een interne policy.

Een werkgever kan in geval van twijfel omtrent de gezondheid van een zogenaamde risicowerknemer ook beslissen om hem vrij te stellen van werk maar alsdan nog steeds met verplichting van betaling van loon.

Een werkgever kan een dergelijk risicowerknemer ook vragen om verlof op te nemen maar deze eventuele regeling vormt uiteindelijk nog steeds het resultaat van een onderling akkoord.


3.
Een werkgever kan zogenaamde risicowerknemers ook vragen om na terugkomst uit een (buitenlands) risicogebied en voorafgaandelijk aan de hervatting van het werk zich te laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer.

Een dergelijk risicowerknemer kan weliswaar weigeren om onderzocht te worden indien hij zulks beschouwt als een privacy-inbreuk en hij, uiterlijk bekeken, geen duidelijke symptomen van ziekte vertoont...

Verdere vragen?
Steeds graag tot uw dienst!
Neem gerust contact op met meester K. MAES, senior partner, departement arbeidsrecht.