NG image
NG image
NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Nalatenschappen

Aangifte van nalatenschap in tijden van corona voor het Vlaamse Gewest

U wordt de dag van vandaag geconfronteerd met een overlijden in de familie. Naast het rouwproces is er ook nog tal van papierwerk dat hierbij komt kijken.

In principe heeft u vanaf de datum van het overlijden 4 maanden om de aangifte van nalatenschap in te dienen indien het overlijden heeft plaatsgevonden in België. Doet u dit niet, dan worden er door de fiscale administratie boeten aangerekend.

Gelet op de coronamaatregelen heeft de overheid thans in een verlenging van deze termijn voorzien. De belastingsverhoging voor het laattijdig indienen van de aangifte van nalatenschap bij VLABEL zal niet worden toegepast indien de aangifte van nalatenschap wordt ingediend binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen. U dient dit uitstel dus niet zelf te vragen aan VLABEL.

Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronamaatregelen én op termijnen die aflopen binnen de 2 maanden na de verstrengde coronaperiode. De verstrengde maatregelen gelden momenteel tot 19 april 2020, zodat de tolerantieperiode loopt tot minstens 19 juni 2020. Deze indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

U heeft dan wel meer tijd om de aangifte van nalatenschap in te dienen, soms is het nuttig en misschien ook rustgevend voor uw gemoedstoestand om van deze periode gebruik te maken om de administratieve rompslomp achterwege te hebben. Het is hierbij dat wij u kunnen bijstaan met raad en daad zodat u uw zorgen tot een minimum kan beperken en u volledig kan richten op het rouwproces.

Het kantoor werkt voornamelijk met gesloten deuren maar het is steeds mogelijk om ons telefonisch te contacteren, een afspraak te beleggen via conference call of per e-mail uw vragen tot ons te richten waarna wij samen met u een oplossing op maat uitwerken.

Een eerste advies is steeds kosteloos en vrijblijvend. Aarzel dus niet om ons te contacteren voor verdere vragen en/of inlichtingen: jan.stijns@nelissengrade.com