NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Reisrecht

Het schijnt dat u organisator bent….: de inschrijving in het KBO register

Meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Reiswet, blijkt dat het onderscheid tussen organisator en doorverkoper in praktijk nog steeds geen evidentie is.

Vanuit het reisrecht zijn er twee klassieke valkuilen waardoor een doorverkoper de hoedanigheid van organisator krijgt aangemeten. Een doorverkoper wordt zelf organisator wanneer hij een reisdienst aan een pakketreis toevoegt [hyperlink toevoegen]. Daarnaast kan de doorverkoper als organisator beschouwd worden wanneer hij de schijn creëert als organisator op te treden [hyperlink toevoegen].

Het creëren van deze schijn begint al bij de inschrijving in het KBO register. Bij deze inschrijving moet de onderneming een of meerdere Nacebelcode opgeven om de klasse van haar commerciële en/of economische activiteiten te benoemen. Voor de reissector is de algemene Nacebelcode 79, met onder meer de subklasses reisbureaus (79.110), reisorganisatoren (79.120) en reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (79.9).

Twee recente dossiers onderlijnen het belang om als reisonderneming de juiste Nacebelcode te laten registeren.

In de eerste zaak diende de betrokken partij zich voor de strafrechter (!) te verantwoorden omdat hij groepsreizen en groepsuitstappen zou hebben georganiseerd zonder daartoe te zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het gebrek aan (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro (artikel XV.77, 1° WER).

In een tweede dossier werd de betrokken partij voor de ondernemingsrechtbank gedagvaard onder meer omdat hij zijn activiteiten binnen de reissector in het KBO register had ingeschreven als ‘reisorganisator’, hoewel hij beweerde in praktijk als zelfstandig reisagent op te treden.

De inschrijving onder een bepaalde Nacebelcode is niet vrijblijvend. Hoewel het zelden voorkomt dat een reiziger het KBO register raadpleegt vooraleer hij een pakketreis boekt bij een professioneel, is en blijft dit een publiek raadpleegbaar register. Bijgevolg kan de vermelding van een verkeerde Nacebelcode, beschouwt worden als een misleiding van de consument-reiziger.

Uit de inschrijving als organisator in het KBO register volgde dat de betrokken partij zich ook in praktijk moest gedragen als een organisator, met alle rechten en plichten van dien.
Hoewel de inschrijving in het KBO register een formaliteit lijkt, mag de (beginnende) reisprofessioneel hier niet lichtzinnig overgaan.

Enerzijds is het strafbaar om pakketreizen te organiseren zonder als organisator te zijn ingeschreven in het KBO register.

Anderzijds is het een misleidende praktijk om zich als organisator in te schrijven, zonder daadwerkelijk een organisator te zijn.

Elke reisprofessioneel dient met de nodige zorgvuldigheid zijn eigen activiteiten te kwalificeren én zich onder de overeenstemmende Nacebelcodes in te schrijven.
Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, kan u steeds terecht bij Nelissen Grade Advocatenassociatie.