NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Reisrecht

Welke corona-gerelateerde informatie moet verstrekt worden bij de boeking van een pakketreis?

Tijdens de coronapandemie is informatie over de aanwezigheid van het coronavirus op de reisbestemming en de bijhorende overheidsmaatregelen, essentiële informatie voor de reiziger. De organisator moet deze informatie verstrekken op basis van artikel 5 van de Reiswet en artikel VI.99 van het Wetboek Economisch Recht. De reiziger moet immers op een weloverwogen manier een reis kunnen boeken.

De bewijslast m.b.t. het verstrekken van informatie rust op de professioneel. De doorverkoper en/of organisator doet er dus best aan één en ander te vermelden op de bestelbon of in een aparte coronafiche teneinde elk misverstand of latere discussie te vermijden.

Volgende informatie mag niet ontbreken:
- Een dubbel reisadvies voor de pakketreis: zowel het advies van land van vertrek voor de reisbestemming als het advies van de reisbestemming voor het land van vertrek. Wanneer de reiziger via verschillende landen naar zijn vakantiebestemming reist, moeten ook de doorreisregels voor deze landen worden meegedeeld. Hierbij moet niet alleen de kleurcode worden meegedeeld, maar ook en vooral de reisbeperkingen die gelden op het ogenblik van de boeking, zoals het invullen van een Passagiers Lokalisatie Formulier (PLF), het kunnen voorleggen van het coronapaspoort (d.i. een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat), een verplichte quarantaine bij aankomst op de reisbestemming, etc.
- dat reizen naar een rode of oranje zone wordt afgeraden en dat de reiziger dit risico aanvaardt; - dat de reiziger mogelijks bij terugkeer in quarantaine zal moeten gaan;
- dat de reiziger een eigen verantwoordelijkheid heeft om aan de desbetreffende reisvoorwaarden en reisbeperkingen te voldoen (bijvoorbeeld een negatieve coronatest kunnen voorleggen die max. 48 uur eerder werd afgenomen)
- de mogelijkheden tot het sluiten van een annulatieverzekering. Indien de professioneel deze verzekeringen zelf aanbiedt, moet hij wijzen op de bijzondere voorwaarden van de polis, op wat precies gedekt wordt en de uitsluitingen, etc.

De informatie waarover een reiziger beschikt op het moment van de boeking, wordt in rekening gebracht wanneer de reiziger kosteloos zou willen annuleren omwille van ‘onvermijdbare en buitengewone omstandigheden’, maar ook wanneer de reiziger zich wil beroepen op een non-conformiteit tijdens de uitvoering van de pakketreis.

Ook in de periode na de boeking en voor de afreis doet de professioneel er goed aan om zijn reizigers te informeren over elke wijziging in de reisadviezen en reismaatregelen die van belang zijn voor de pakketreis in kwestie.

Niet alleen is dit een goede klantenservice doordat de professioneel zijn reizigers helpt om de steeds veranderende informatie te navigeren, de professioneel kan zich op deze manier zoveel als mogelijk beschermen tegen schadeclaims van reizigers die menen dat zij onterecht annulatiekosten moeten betalen, of die merken dat zij op de dag van afreis niet voldoen aan de vereiste om het land van bestemming binnen te komen.
Het is belangrijk om de reiziger goed te informeren:
- als professioneel bied je een meerwaarde door de reizigers wegwijs te maken in de steeds wijzigende informatie,
- een goede informatieverstrekking zorgt ervoor dat de reiziger met kennis van zaken boekt, zodat discussies over kosteloze annuleringen en non-conformiteiten tijden de pakketreis zoveel als mogelijk vermeden worden.

Kortom, zowel de professioneel als de reiziger zijn gebaat bij een goede informatieverstrekking.
Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, kan u steeds terecht bij Nelissen Grade Advocatenassociatie.