NG image

< Meer nieuws

NG

Nelissen grade, geïntegreerde associatie met karakter en historiek

Met bijna 40 jaar ervaring als advocaat, staat Pascal Nelissen Grade – gesterkt door zijn medevennoten – met veel passie aan het roer van de geïntegreerde associatie. Is zijn fin de carrière in zicht? Allesbehalve. Binnen twee jaar neemt hij de rol op van stafhouder, waarmee hij in de voetsporen treedt van zijn vader. “Ik wil de Leuvense balie modern maken, maar ook verder bouwen op de waarden van het beroep.” Lees verder.

Dag Pascal. Nelissen Grade is een associatie met een diepgeworteld familiaal karakter. Waar vindt het kantoor haar oorsprong?

Pascal: “Mijn vader startte het kantoor in 1945 in Diest, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Al snel besloot hij te verhuizen naar Leuven, de grote universiteitsstad, waar hij het kantoor runde samen met mijn moeder als secretaresse. In de jaren die volgden, maakte het kantoor een mooie groeicurve door: mijn broer stapte als advocaat mee in de zaak, stagiairs en medewerkers versterkten het team. En ook de kantoorvestiging breidde gezwind uit: zo gingen we van de Maria Theresiastraat, naar de Justus Lipsiusstraat, tot een ruim kantoor aan de Philipssite waar we nu nog steeds onze intrek hebben. Vandaag zijn we het oudste kantoor van België.”

Wanneer kwam u in the picture?

Pascal: “De advocatuur zat natuurlijk in mijn bloed. In de jaren ’80 behaalde ik mijn diploma en startte ik aan de balie van Leuven.”

Vandaag bestaat het kantoor uit meer dan 50 advocaten. Hoe heeft u die groei ervaren?

Pascal: “In 1994 zijn we gestart als geïntegreerde associatie. Klanten, winsten, schulden, … Als vennoten delen we alles, werken we intrinsiek samen én leren we ook dingen doorgeven en vernieuwen. Zo werd Joke Decabooter in 2018 de eerste vrouwelijke vennoot, gevolgd door Karen Niesten in 2019. Getalenteerde advocates die vandaag mee aan het roer staan van de associatie. En groeien als kantoor, betekent ook groeien in diversiteit. Mensen van buiten Leuven, opgeleid aan de VUB of KU Leuven, … Vandaag hebben we een heel divers palet aan advocaten, elk met hun eigen achtergrond, opleiding en professionele sterktes. Dat maakt het boeiend.”

Tien partners in één associatie: hoe leiden jullie het kantoor in goede banen?

Pascal: “Bijna alle vennoten hebben na hun studie stage gedaan binnen het kantoor en zijn zo doorgegroeid tot vennoot. We willen voortbouwen op die mensen, zij maken deel uit van onze familie. Natuurlijk is een advocatenkantoor managen niet steeds evident: we hebben geen klassieke piramidale structuur en elke advocaat heeft zijn eigen visie. Maar we runnen het kantoor zoveel mogelijk als een kmo. We doen heel veel intern: van IT, over boekhouding tot ons eigen softwareplatform.”

Ook mensen aansturen en stagiaires opleiden, is een belangrijk onderdeel van jullie managementfunctie.

Pascal: “Inderdaad. Daarbij geldt het principe van in de marine: je laat niemand achter, samen uit, samen thuis. En hoe talrijker je team, hoe uitdagender natuurlijk! We proberen onze mensen echt te steunen, zowel inhoudelijk als praktisch. Denk aan een flexibel uurrooster op maat van iemands privéleven. Ook advocaat-stagiairs leren hier in speltempo bij, vandaag heb ik er vijf onder mijn hoede. Hen willen we zoveel mogelijk motiveren en activeren. Meedraaien op dossiers, pleiten voor de rechtbank, … Natuurlijk zijn we hun back-up, maar ze krijgen wel zeer snel de verantwoordelijkheid in een dossier.”

“Binnen de balie is er heel wat ruimte voor modernisering, met respect voor de traditie en de waarden binnen de advocatuur. Die tendens wil ik als stafhouder in 2024 waarmaken.”

Nelissen Grade begeleidt cliënteel in een waaier aan expertises. Binnen welke materies bent u actief?

Pascal: “Wij hebben geen specialiteiten, maar voorkeurmateries. Doorheen mijn carrière heb ik me verdiept in uiteenlopende disciplines, van strafrecht als core business, over familierecht, tot sport- en reisrecht. Daarbij laat ik me leiden door mijn persoonlijke interesses én koppel ik het nuttige aan het aangename. Zo heb ik van kinds af een passie voor autosport. Vandaag rij ik zelf niet meer op het circuit, maar schrijf ik de reglementen mee uit. Daarnaast loopt mijn professioneel netwerk door tot in mijn vriendenkringen. Vrienden zijn cliënten geworden, en omgekeerd.”

Advocaat zijn, is voor u meer dan een beroep. Het is uw identiteit.

Pascal: “Exact. Dit is geen job zoals een ander. Je kan het vergelijken met een spoedarts, je bent je beroep 24/7. Ik nader mijn pensioenleeftijd, maar dit is voor mij geen fin de carrière, integendeel. Binnen twee jaar word ik stafhouder van de Leuvense balie.”

U bruist van interesses en talenten, zowel sportief als professioneel. Wat is de rode draad?

Pascal: “Als ik ga tennissen, doe ik dat niet om op een balletje te slaan, maar om mijn tegenspeler te laten lopen. Hetzelfde geldt wanneer ik op het circuit van Zolder ging racen, dan heb ik één doel: de snelste ronde draaien. Ik wil altijd de betere zijn in wat ik doe, ook als advocaat. Het volstaat niet om advocaat te zijn; de essentie schuilt in het feit dat we cliënten doortastend bijstaan en hun vertrouwenspersoon zijn, om zo de best mogelijke dienst te verlenen. Mijn benoeming tot stafhouder binnen twee jaar kadert in die drijfveer en de ambitie van ons kantoor. Dat doe ik niet om de eer naar me toe te trekken, maar om een voorbeeld te stellen en de kwaliteit van ons werk elke dag te verbeteren.”

Wat betekent dat voor u, stafhouder worden?

Pascal: “Zeer veel. Als stafhouder volg ik de voetsporen van mijn vader. Voor mij draait het stafhouderschap om verantwoordelijkheid nemen en verandering teweegbrengen. De orde wordt vaak gepercipieerd als een oud en log systeem, des te meer tijdens covid. Je kan dan louter kritiek geven, maar het is sterker om een standpunt in te nemen. Ik wil de balie modern maken, maar ook verder bouwen op de waarden van het beroep. Die combinatie tussen traditie en modernisering, vind ik zeer waardevol.”

Tot slot: hoe ziet u de toekomst voor Nelissen Grade?

Pascal: “Kwalitatief groeien, is altijd onze drijfveer geweest. Ik wil er alles aan doen om het kantoor groot te maken én te houden, en ik steun mijn vennoten in hun plannen om die ambitie waar te maken. Een onberispelijke dienstverlening voor onze cliënten staat daarbij centraal. De talentvolle mensen die we hebben, moeten we koesteren en kwaliteitsvolle opleidingen laten volgen, zodat ze als topadvocaten boven zichzelf uitstijgen. Om het in termen van auto’s te zeggen: ik verkoop liever één Bentley, dan tien Golfjes. Maar aan een billijke prijs, altijd.”

Mooie vooruitzichten, Pascal. Bedankt voor het interview!


Meer lezen over Nelissen Grade?

Ga naar de andere artikels