NG image

< Meer nieuws

NG

Advocaat en academicus Frederiek Baudoncq over zijn professioneel parcours bij Nelissen Grade

Frederiek Baudoncq vervoegde Nelissen Grade zo'n 25 jaar geleden. Vanaf het prille begin combineerde hij de job van advocaat steevast met academisch werk aan de KU Leuven. Door de jaren heen werd zijn rol als advocaat steeds prominenter, maar Frederiek bleef academicus in hart en nieren. Vandaag vervult hij nog een beperkt mandaat aan de universiteit, waarbij hij twee werkcolleges geeft en enkele seminariestudenten begeleidt.

Geïnspireerd door professor Bernard Tilleman
Het academisch parcours van Frederiek startte al tijdens zijn studies. Aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven werd hij tijdens het schrijven van een seminarie vennootschapsrecht begeleid door huidig prodecaan Bernard Tilleman, toen nog assistent.

"Ik kreeg als onderwerp de kwijting van bestuurders toegewezen. Niet mijn eerste keuze, maar ik verdiepte me in het thema en leverde mijn werkstuk van 40 pagina’s af. Met succes, want na de examens stelde mijn begeleider voor om mijn seminarie te publiceren in Jura Falconis, het juridisch tijdschrift van de universiteit. Zo is de bal stilaan aan het rollen gegaan."

Gepassioneerd door de advocatuur
Na zijn studies begon Frederiek als advocaat strafrecht bij Nelissen Grade, maar besefte al snel eerder geboeid te zijn door het burgerlijk recht en het vastgoedrecht in het bijzonder. Een rechtsdomein dat hij de voorbije 25 jaar uitdiepte tot in de kern, en nog steeds met veel passie bestudeert.

“Na mijn keuze voor het burgerlijk recht, kwam ik bij Nelissen Grade in het team van Jan Stijns terecht. Ik leerde in sneltempo bij en ging steeds op zoek naar nieuwe manieren om mijn kennis te verruimen. Variatie staat doorheen mijn carrière dan ook centraal, dankzij de flexibiliteit en de mogelijkheden die Nelissen Grade steeds biedt. Zo combineer ik mijn beroep van advocaat al jarenlang met een functie aan de universiteit. Naderhand verdiepte ik me ook in uitdagende cassatiedossiers en startte ik als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Die afwisseling maakt het enorm boeiend en laat mij toe een dossier vanuit diverse perspectieven te benaderen.”

“Nelissen Grade biedt de flexibiliteit om jezelf als advocaat te ontplooien. Starten als advocaat-stagiair, werkcolleges geven aan de universiteit, bijkomende opleidingen volgen, cassatiedossiers bestuderen, … en intussen doorgroeien op het kantoor. De opties zijn enorm ruim.”

Geëngageerd voor de studenten
Op dit ogenblik is Frederiek voor 5 % verbonden aan de KU Leuven. Zo begeleidt hij het werkcollege contractuele clausules, engageert hij zich voor de pleitoefening en ondersteunt hij drie studenten bij het schrijven van hun seminarie.

“Ik wil studenten op een laagdrempelige, concrete manier laten kennismaken met de advocatuur. Dat doe ik door hen clausules uit de praktijk voor te leggen, maar ook door hen degelijke conclusies en een goed pleidooi te laten voorbereiden. Aan de universiteit lijkt het recht allemaal zwart-wit, maar aan de balie blijkt de toepassing van het recht uitdagend grijs: het komt aan op het verzamelen van nuttige bewijsstukken, het nauwgezet formuleren en juridisch verantwoorden van aanspraken, het inbouwen van garanties en dergelijke meer. Dat is iets wat studenten moeten leren, maar zodra er een zeker enthousiasme en een gezonde gedrevenheid is, is er veel mogelijk. Als ik zie dat studenten en stagiairs stappen voorwaarts zetten, ervaar ik de grootste voldoening.”

“Uiteindelijk is de toepassing van het recht als het oplossen van een puzzel, waarbij de rechtsregels de randen van de puzzel vormen. De baliestage is het ideale middel om zich daarvan bewust te worden.”

Op zoek naar een kwaliteitsvol advocatenkantoor waar je je als advocaat kan blijven ontwikkelen?

Neem contact op.