NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

NG

Ontzorgen en adviseren in mensentaal. Nelissen Grade biedt betrokken juridische bijstand bij overlijden.

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Naast emotionele gevolgen, geeft een sterfgeval aanleiding tot heel wat praktische en juridische vraagstukken. Wanneer wordt een bankrekening gedeblokkeerd na overlijden? Hoeveel successierechten zijn er verschuldigd? Wat met schenkingen bij leven? De advocaten van Nelissen Grade kennen de juridische materie door en door en staan u persoonlijk bij, zowel op burgerrechtelijk als fiscaal vlak.

Advocaat als vertrouwenspersoon
Als nabestaande heeft u tijd nodig om te rouwen. Toch is het essentieel dat administratieve verplichtingen stipt en correct opgevolgd worden, zoals de opmaak van de erfrechtverklaring of het indienen van de aangifte van nalatenschap.

Waar nabestaanden vaak te rade gaan bij een notaris, schakelt u best zo vroeg mogelijk de expertise in van een ervaren advocaat. Zo speelt u niet alleen korter op de bal, maar kan u ook rekenen op een betrokken dossieropvolging met ruime kennis van zaken, steeds met bijzondere aandacht voor uw unieke familiale situatie.

“Bij een overlijden nemen emoties de bovenhand op de ratio, dat is normaal. Een advocaat neemt de praktische last van uw schouders, vraagt alle documenten op en volgt de timing strak op. Zo kan u in alle rust rouwen.”
– Jan Stijns, NG-partner

Ervaren advocaat nalatenschappen gezocht?

Neem contact op


Successieplanning: over verdeling, belastingen en beheer
Goede afspraken rond een nalatenschap zorgen voor gemoedsrust op lange termijn. Proactief adviseren, is dan ook één van onze kernwaarden. Nelissen Grade schuift graag met u aan tafel voor een verkennend gesprek, waarbij we inzoomen op uw huidig vermogen en familiale situatie.

Wat gebeurt er met uw rekeningen en gezinswoning na overlijden wanneer u niets regelt? Wie zijn uw erfgenamen, kan u iemand onterven? Samen overlopen we alle opties en treffen we een regeling die het best aansluit bij uw wensen en noden. In klare taal en kostenefficiënt, zodat uw erfgenamen later zo min mogelijk successierechten dienen te betalen.

“Vaak leeft de misvatting dat successieplanning alleen nodig is wanneer het over miljoenen gaat. Dat klopt niet: een huwelijkscontract, een handgeschreven testament, een zorgvolmacht, … Kleine ingrepen maken vaak het verschil.”
– Jan Stijns, NG-partner

Regel uw nalatenschap en vermijd conflicten via een erfovereenkomst
Sinds 1 september 2018 is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Zo biedt een punctuele erfovereenkomst de mogelijkheid om specifieke regelingen te treffen ten aanzien van bepaalde familieleden. Een globale erfovereenkomst of familiepact biedt ouders dan weer de mogelijkheid om samen of afzonderlijk een erfovereenkomst te sluiten met alle vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn, zoals kinderen, kleinkinderen en stiefkinderen.


Uw toekomstige nalatenschap bespreken met een specialist erfrecht?

Onze advocaten ontvangen u graag voor een kosteloos intakegesprek op ons kantoor in Leuven.

Maak een afspraak