NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Bemiddeling en arbitrage

Een erkend bemiddelaar inschakelen in uw familieconflict. Nelissen Grade begeleidt.

Echtscheidingen, erfeniskwesties, verblijfsregelingen, … In familiezaken komen er veel emoties aan te pas. Een erkend bemiddelaar treedt op als neutrale derde in uw conflict en faciliteert de gesprekken tussen de partijen. Zo bereikt u een omvattend bemiddelingsakkoord, gedragen door alle betrokkenen. Maar wat is het verschil tussen een bemiddelaar met of zonder erkenning? En wanneer kan u een advocaat-bemiddelaar in familiezaken inschakelen? Nelissen Grade geeft advies.

Advocaat én erkend bemiddelaar: juridische begeleiding met een uitvoerbaar akkoord
Iedereen mag bemiddelen, zelfs u. En zelfs zonder rechtendiploma. De titel van bemiddelaar is niet beschermd en kan dus zomaar worden gebruikt, met alle gevolgen van dien. Een erkend bemiddelaar heeft daarentegen een specifieke opleiding gevolgd bij een erkende instantie. Maar zelfs dat wil niet zeggen dat hij of zij een juridische achtergrond heeft. Ook als bijvoorbeeld psycholoog of journalist kan u deze erkenning behalen. Slechts een bachelordiploma is vereist.

Dat is waar onze advocaat-bemiddelaars het verschil maken. Niet alleen hebben we als bemiddelaars een speciale erkenning behaald, ook hebben we met ons rechtendiploma een streepje voor. Dankzij onze expertise en ervaring als advocaat, spotten we meteen de juridische twistpunten in een conflict. Zo adviseert Nelissen Grade met kennis van zaken: zowel als expert in bemiddeling, als in familierecht of andere takken. En dat weerspiegelt zich in uw overeenkomst.

“Een clausule kan de perfecte situatie beschrijven, maar daar bent u niets mee als de uitvoering onmogelijk blijkt. Wanneer de bemiddelaar het akkoord op papier zet, is zijn of haar taak voltooid. Als advocaat merk ik daarentegen op voorhand dat bepaalde afspraken onhaalbaar zijn. Mijn opdracht: een juridische oplossing vinden die in de praktijk ook werkt.”
– Joke Decabooter, NG-partner

Op zoek naar een erkend bemiddelaar die uw afspraken vertaalt naar een sluitend juridisch akkoord?

Nelissen Grade helpt u graag verder

 

Wanneer een beroep doen op advocaat-bemiddelaars?

#1 | Een oplossing voor uw conflict: bijstand door een erkend bemiddelaar in familiezaken
Heeft u een conflict in familiezaken en zoekt u een onpartijdige derde om de gesprekken sereen te laten verlopen? De erkende bemiddelaars van Nelissen Grade begeleiden u van start to finish. We brengen alle partijen rond de tafel en streven naar een uitvoerbaar juridisch akkoord. Hebben we een bemiddelingsakkoord, dan laten we het nadien homologeren door een rechtbank. Zo verzekeren we u dat er een uitvoerbare titel is die ervoor zorgt dat de partijen – wanneer ze het akkoord niet spontaan naleven – de overeenkomst ook gedwongen kunnen uitvoeren. Zeker in dossiers rond onderhoudsgelden nemen onze advocaat-bemiddelaars geen enkel risico. Homologatie door een rechtbank is immers vereist voor de gedwongen uitvoering van uw overeenkomst.

#2 | Al een bemiddelingsakkoord, maar zijn er gewijzigde omstandigheden?
Wanneer uw overeenkomst is ondertekend en door de rechtbank is gehomologeerd, kan u deze later niet zomaar wijzigen. Zeker niet wanneer het uw kinderen betreft. Wilt u iets veranderen aan de verblijfsregeling of de onderhoudsbijdrage aanpassen, maar geraakt u er in onderling overleg niet uit? Dan moet u in een procedure voor de familierechtbank gewijzigde omstandigheden aantonen die bovendien in het belang van uw kind moeten zijn. Nadien is het aan een rechter om te bepalen of deze omstandigheden in uw zaak zijn aangetoond en een wijziging mogelijk is. Als advocaat én bemiddelaar, staan de juridische experts van Nelissen Grade u met raad en daad bij.

#3 | Juridisch advies achter de schermen
Zit u in het midden van een familiaal conflict en heeft u reeds een (erkend) bemiddelaar onder de arm genomen? Ook dan kunnen onze advocaat-bemiddelaars u begeleiden naar een minnelijke oplossing. We analyseren de reeds gemaakte afspraken en bekijken deze vanuit een juridisch invalshoek. Dit zonder actief tussen te komen, maar eerder als een raadsman achter de schermen die exclusief uw belang in het oog houdt. Zo fungeren we niet als een neutrale bemiddelaar, maar een partijdig juridisch expert. Steeds met de vereiste kennis en knowhow om tot een juridisch sluitende én werkbare oplossing te komen.

“Een bemiddelingsakkoord is veel meer dan enkele afspraken die zomaar losjes op papier worden gezet. Het heeft een juridische waarde en moet dan ook nageleefd worden.”
– Joke Decabooter, NG-partner

Ervaren advocaat of erkend bemiddelaar in familiezaken gezocht?

Neem contact op