NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Intellectueel eigendomsrecht, mediarecht, GDPR en ICT

Kan een concurrent zomaar met uw knowhow aan de haal? bescherming van uw intellectuele eigendom: Nelissen Grade adviseert.

In ons rechtssysteem geldt het algemeen principe van vrijheid van kopie en handel. Concurrenten kopiëren – of zelf gekopieerd worden – is dus toegestaan, zolang het binnen bepaalde grenzen blijft. Advocatenkantoor Nelissen Grade geeft u een overzicht van de situaties waarin kopiëren niet mogelijk is. Zo kan u uw intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen beter beschermen. Lees verder.

#1 Van auteursrechten, over patenten, tot merkenrechten
Als bedrijf uw uitvindingen of creaties beschermen tegen copycats? Dat kan met de wetten rond de bescherming van intellectuele eigendom. U kan een octrooi of patent aanvragen, uw auteursrechten claimen of onderscheidende onderdelen van uw merk beschermen. Dankzij de verschillende intellectuele eigendomsrechten, blijven uw uitvindingen in eigen handen.

#2 Houd uw knowhow geheim
Dat uw bedrijfsgeheimen ook geheim blijven, is van cruciaal belang voor het succes van uw onderneming. Hoewel deze ideeën, werkprocessen of formules vaak niet tastbaar zijn, kan u deze toch beschermen. Bewijst u als onderneming dat deze knowhow niet algemeen bekend of toegankelijk is én een commerciële waarde heeft, dan valt u onder de wettelijke bescherming.

Good to know | Wil u genieten van dit beschermingsmechanisme, dan moet uw onderneming ook maatregelen treffen. Zo moet u voldoende fysieke of digitale beveiliging voorzien. Daarnaast moet u geheimhoudingsclausules inlassen in uw arbeidsovereenkomsten en contracten met consultants. Worden deze clausules geschonden, dan blijft uw geheim karakter alsnog gegarandeerd.

“Voor ondernemingen is het belangrijk om te weten dat ze hun bedrijfsgeheimen kunnen beschermen. Zo geraken ze de knowhow die ze doorheen de jaren hebben opgebouwd, niet zomaar kwijt aan concurrenten.”
- Alexis Hallemans, NG-partner

Een daadkrachtige advocaat gezocht voor de bescherming van uw intellectuele eigendom?

Nelissen Grade onderzoekt uw situatie in de breedte en de diepte.

Neem contact op

 

#3 Voorkom oneerlijke concurrentie via de mededingingsregels
De vrijheid van handel is een algemeen principe: concurrentie voeren of cliënteel afwerven is dus in principe toegelaten. Maar dit betekent niet dat oneerlijke praktijken zomaar getolereerd worden. Dankzij de (Europese) mededingingswetgeving is iedere onderneming verplicht zich correct en zorgvuldig te gedragen en geen daden van oneerlijke concurrentie te stellen.

#4 Neem vertrouwelijkheidsclausules op in uw contracten
Een laatste manier om uw bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendom te beschermen, is via contractuele bepalingen. Het inlassen van vertrouwelijkheidsclausules verplicht uw concurrenten om zich aan deze regels te houden. Neem deze bepalingen dus op in alle contracten met uw zakenpartners. Van leveranciers, tot klanten, over concurrenten.

“Kopiëren is principieel toegestaan, tenzij het ingaat tegen een intellectueel eigendomsrecht of tegen de regels inzake oneerlijke concurrentie. Ook kan u contractueel een extra beschermingslaag voorzien.”
- Alexis Hallemans, NG-partner

Op zoek naar een advocaat handelsrecht of juridisch expert in intellectuele eigendomsrechten?

Advocatenkantoor Nelissen Grade staat uw onderneming bij in de bescherming van uw bedrijfsgeheimen.

Neem contact op