NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Personen- en familierecht

Van onderhoudsbijdrage, tot co-ouderschap: 3 takeaways rond familierecht

Wat als u vergeet het onderhoudsgeld te indexeren? Is het betalen van alimentatie fiscaal aftrekbaar? En wat met het verdelen van de onroerende voorheffing bij co-ouderschap? Als expert in familierecht, zorgt advocatenkantoor Nelissen Grade voor een doordachte, vermogensrechtelijke oplossing – inclusief correcte onderhoudsregeling en fiscale optimalisatie. Lees verder en ontdek drie takeaways in familierecht.

Takeaway 1. Vanaf aanslagjaar 2023 mogen co-ouders de korting op de onroerende voorheffing verdelen
Ouders van minstens twee kinderen komen in aanmerking voor een korting op de onroerende voorheffing, de gewestelijke belasting te betalen voor vastgoedeigendommen. Dit geldt zowel voor eigenaars als huurders van een woning. Om te genieten van deze korting, moeten de kinderen bijslaggerechtigd zijn en bij u gedomicilieerd staan. Het probleem: kinderen kunnen slechts één domicilie hebben en dus geldt er maar één korting op de onroerende voorheffing. Dat geldt ook in een regeling van co-ouderschap.

Vanaf aanslagjaar 2023 is het mogelijk om in een situatie van co-ouderschap de korting op de onroerende voorheffing met een ex-partner te verdelen. Het domicilie staat bij één ouder, maar de korting wordt proportioneel verdeeld volgens de verhouding waarin de kinderen bij beide ouders verblijven. Let wel op: u ontvangt de korting niet automatisch en de tijd dringt om de eerste aanvraag in te dienen! Dit moet gebeuren voor 31 maart. Na die eerste aanvraag blijft de korting wel gewoon van toepassing voor de volgende jaren, zolang alle voorwaarden afgevinkt blijven.

 

Een betrokken advocaat gezocht voor advies rond co-ouderschap en onroerende voorheffing?

Onze experten familierecht analyseren uw co-ouderschapsregeling en staan u bij met het aanvragen van een korting op de onroerende voorheffing.

Contacteer Nelissen Grade

 

 

Takeaway 2. Vergeten onderhoudsgeld te indexeren? Recupereer achterstallige indexatie tot 5 jaar terug
Na een echtscheiding moeten de kinderen bij beide ouders een vergelijkbare levensstandaard kunnen aanhouden. Daarom kan de ene ouder verplicht worden om een maandelijkse onderhoudsbijdrage te storten aan de andere ouder. Dit bedrag kan worden overeengekomen in een EOT-overeenkomst of worden opgelegd in het vonnis.

Deze onderhoudsgelden worden jaarlijks automatisch geïndexeerd, maar de ontvanger moet er wel expliciet naar vragen. Dat kan zonder enige formaliteit, via mail of per brief. Bent u de indexering van de alimentatie toch vergeten? Dan voorziet de wet in een periode van vijf jaar om achterstallige alimentatie zowel te indexeren als in te vorderen. Stapt u in februari 2024 naar de gerechtsdeurwaarder, dan kan u alle bedragen tot februari 2019 laten opeisen. Noteer wel dat de automatische indexering enkel geldt voor kinderalimentatie. Ontvangt u bijvoorbeeld persoonlijk onderhoudsgeld als ex-partner, dan geldt de automatische indexering niet.

 

Op zoek naar een ervaren advocaat familierecht?

Advocatenkantoor Nelissen Grade adviseert over het opeisen van achterstallige alimentatie.

Neem contact op

 

 

Takeaway 3. Alimentatie betalen is twee keer fiscaal voordeel halen
Bent u na een echtscheiding verplicht om alimentatie te betalen, dan gaat er maandelijks een bedrag van uw vermogen naar dat van uw ex-partner. Om dat verlies enigszins te compenseren, heeft de wetgever die alimentatieschuld voor 80 % fiscaal aftrekbaar gemaakt. Dat betekent dat uw inkomsten op jaarbasis worden verminderd met 80 % van de alimentatieschuld. Het eventuele resultaat? Een lagere belastingschijf en dus minder belastingen.

Ook de ouder die het onderhoudsgeld ontvangt, kan genieten van een belastingvoordeel. De ouder met de kinderen ten laste heeft immers een hogere belastingvrije som en wordt daarnaast niet belast op de betaalde onderhoudsgelden. Deze worden immers in hoofde van de kinderen belast. Een gescheiden koppel kan via deze regeling dus twee keer genieten van een belastingvoordeel.

 

Nood aan bijstand door expert in familierecht en fiscale optimalisatie?

De advocaten van Nelissen Grade begeleiden u bij alle fiscale aspecten van het familierecht.

Contacteer ons team